Blahopřání

Organizátorům Hongkongské konference Falun Dafa:

Mistr přeje konferenci Dafa úplný úspěch! Zároveň bych rád poděkoval vládě a lidem Hong-kongu, kteří ji podpořili a poskytli podmínky, které nám umožňují úspěšně uskutečnit tuto konferenci Dafa.

Abychom oplatili hongkongským vládním představitelům a lidem jejich podporu, určitě odevzdáme skvělost Falun Dafa hongkongským lidem.

Doufám, že naše Dafa konference budou vedené lépe a lépe. Pod tíhou pronásledování bychom měli dát lidem ve světě jasně vidět pravdu a umožnit více lidem získat Zákon, čímž nabízíme spásu lidem ve světě.


Li Hongzhi
14. ledna 2001