Za hranice snášenlivosti

Snášenlivost (Ren) není zbabělost, a tím méně je to vzdání se nepřízni osudu. Snášenlivost učedníků je vznešená; je projevem výjimečné, nezničitelné a diamantu podobné pevnosti; je tolerancí za účelem obhájení pravdy; a je shovívavostí k těm bytostem a spásou těch bytostí, které ještě stále mají lidskou povahu a spravedlivé myšlenky. Snášenlivost rozhodně není bezmezné popuštění uzdy, které umožní těm zlým bytostem, které už více nemají žádnou lidskou povahu nebo spravedlivé myšlenky, aby dělaly zlo bez omezení. Se Snášenlivostí se člověk dokáže vzdát všeho kvůli Pravdě. Avšak Snášenlivost neznamená tolerování zlých bytostí – které už více nemají lidskou povahu nebo spravedlivé myšlenky – opovrhujících lidskými i božskými zákony, protože poškozují žijící bytosti a existenci Velkého Zákona na různých úrovních, a tím méně je to ignorování otřesných zločinů. Pravdivost-Soucit-Tolerance (Zhen-Shan-Ren) je Zákon! A Ten je projevem Velkého Zákona vesmíru na různých úrovních. Rozhodně to není nějaká lidská ideologie nebo řídící princip pro běžné lidské žití, jak ho berou lidé. Jestli zlo už dosáhlo bod, ve kterém je nespasitelné a neudržitelné, potom mohou být použita rozličná opatření na různých úrovních, aby bylo zastaveno a vyhubeno.

Chození za hranice Snášenlivosti je zahrnuto v principech Zákona. Jednoduše proto, že v kultivaci mají učedníci Velkého Zákona zkoušky na absolvování, jejich charakter potřebuje být zlepšen a potřebují se vzdát všech připoutání mezi běžnými lidmi, Mistr nemluvil o chození za hranice Snášenlivosti. Jakmile je to jednou řečeno, mohlo by to vytvořit překážky pro učedníky, kteří jsou v procesu kultivace. Konkrétně by to mohlo způsobit, že si nebudou schopni se sebou poradit uprostřed zkoušení Velkého Zákona zlem. Avšak způsob, jakým zlé bytosti účinkují v současnosti, ukazuje, že jsou už vyloženě nelidské a úplně bez spravedlivých myšlenek. Takovéto pronásledování Zákona zlem, nemůže tedy být dále tolerováno.

Úplné odstranění zla je pro nápravu Zákona a není záležitostí vlastní kultivace jednotlivce. V osobní kultivaci obvykle není žádné „chození za hranice Snášenlivosti“.


Li Hongzhi
1. ledna 2001