Vyučování Fa na Fa konferenci v Great Lakes v Severní Americe

(9. prosinec 2000, Ann Arbor)

Pracovali jste tvrdě! (Nadšený potlesk)

Mám radost, když vás vidím. Před rokem jste takoví nebyli. Poté, co jste přestáli tak tvrdou zkoušku, mohu říci – i když jste to tak moc nemuseli vnímat – že jste už úplně jiní lidé než předtím. My všichni jsme podstoupili nejtěžší a nejkrutější zkoušku – něco, co se nikdy předtím v historii nevyskytlo. V minulosti, při čemkoliv co jsme dělali, jste přemýšleli: „Jak mohu dobře studovat Fa? Jak bych měl pracovat pro Dafa? Jak se mohu zlepšit?“ Stále jste cítili, že se spíše Dafa učíte než že jste sami částí Dafa. Po tomto roce jsem zjistil, že jste se úplně změnili. Už nepřemýšlíte tak, jak jste to dělávali. Ať děláte pro Dafa cokoliv, a ať je to cokoliv, co děláte, umísťujete sami sebe do Dafa a nepřemýšlíte o tom, že „Já chci dělat něco pro Dafa“ nebo „Já se chci zlepšit tímto způsobem nebo tamtím způsobem,“ jak jste to dělali předtím. Ať děláte cokoliv, nepřemýšlíte o tom, že děláte něco pro Dafa, o tom, že byste měli dělat věci pro Dafa nebo „jak mohu dobře dělat věci pro tento Fa.“ Namísto toho umísťujete sami sebe dovnitř Dafa. Jako částice Dafa [cítíte že] ať je to cokoliv, měli byste to jednoduše udělat. I když si toho nejste vědomi nebo to nevyjadřujete jasně ve slovech, ve skutečnosti je už vaše počínání takové. Toto je největší změna, kterou na vás vidím po tomto roce. Jinými slovy, jste už úplně ve Fa. Toto je nejvíc očividné zejména v chování žáků veteránů. Předtím se dalo říci, že jste žáci. Poslední dobou často používám „učedníci“ namísto „žáci“. Skutečně jste prošli ohromnými změnami. Protože jste kultivující, Mistr vás příliš nechválil povzbuzujícím způsobem, jaký používají světští lidé, ani jsem vám neříkal, jak dobře jste se činili. Je to proto, že jste kultivující a měli byste vědět, co je třeba dělat.

Věci, které se dějí dnes, byly sestaveny před věky. V žádném bodě se nic nedostalo na scestí. Samozřejmě, toto uspořádání bylo vytvořeno těmi bytostmi na vysoké úrovni ve starém vesmíru. Navíc to bylo sestaveno systematicky vrstvami a vrstvami starých bytostí ve vesmíru. Jejich záměrem také bylo spasit tento vesmír. Myslí si, že udělaly, co mohly, když se pokoušely udělat ty věci dobře a dovršit tuto záležitost – včetně dnešního Dafa a dokonce učedníků Dafa. Toto si ony myslí. Můžete si vzpomenout, co jsem řekl naposledy během mé přednášky v San Francisku – že nikdo není hoden zkoušet Fa vesmíru. Je to proto, že ať je říše a úroveň bytosti v tomto vesmíru jakkoliv vysoká, je stále bytostí v tomto vesmíru a stvořil ji Fa. Jinými slovy, dokonce její existence byla stvořena tímto Fa, takže jak by se mohla obrátit a  tento Fa zkoušet? Nicméně, jak jsem vám i mnohokrát v předešlých přednáškách Fa řekl, bytosti v minulosti nemohly vědět – a neměly dovoleno vědět – o Fa vesmíru. Samozřejmě, dáme-li to do běžných lidských pojmů, například, pokud by všechny bytosti ve vesmíru měly vědět, že je ve vesmíru Fa, způsobilo by to mnoho, mnoho problémů poté, co se bytosti ve vesmíru během věků od Fa odchýlily. Některé bytosti by se mohly pokusit tento Fa změnit. Protože mají tu schopnost, mohly by udělat téměř cokoliv. Proto není dovoleno, aby forma, ve které Dafa vesmíru existuje, byla známa bytostem na jakékoliv úrovni. Toto následně způsobilo problém. Ony nevědí, že v tomto vesmíru je Fa. Považují schopnost Dafa vesmíru šířit se v tomto vesmíru široko daleko za mé osvícení se k tomuto Fa. A ony skutečně udělaly co mohly pro úspěch této záležitosti a aby mi pomohly dovršit všechny tyto věci. Avšak to způsobuje další problém. Jaký problém? Všechny bytosti ve vesmíru se odklonily od tohoto Fa. Jinými slovy, jejich říše a čistota, když se měří standardem původního Dafa vesmíru, už nejsou více dostačující. Takže všechna jejich uspořádání a podpora se staly největší překážkou mého uskutečňování tohoto díla. Je to proto, že ať činí jakkoliv dobře, nepřekročí to jejich říše. Pokud by byly věci vykonány podle všeho co sestavily, přemýšlejte o tom: Nebylo by to stejné jako kdyby nebylo vykonáno nic, dokonce i poté co by to bylo dokončeno? Jak by mohlo být přijatelné, že by zůstaly tytéž říše a standardy poté, co by to bylo dokončeno? Proto všechny ty věci, které sestavily a vykonaly, není možné přijmout nebo považovat za platné.

Toto potom vytvořilo vážný problém: Nejenže pouze všechny ty věci, které sestavily, nemohly hrát pozitivní úlohu v nápravě Fa, ale se staly i vážnou překážkou. Toto zlé drama v běžné lidské společnosti dnes je také částí toho, co bylo sestaveno bytostmi vysoké úrovně. Toto je, současně, největší odhalení toho, že jejich xinxing nesplňuje požadavek Fa, a plně to ukázalo standardy xinxingu a bytosti účastníků na různých úrovních. Mezitím to způsobuje i příznivou okolnost pro nápravu Fa. Jakou okolnost? Pokud by během nápravy Fa žádné bytosti neukázaly, co jsou zač, bylo by těžké rozmísťovat je podle jejich různých xinxingových úrovní. To jest, velmi by to nápravu Fa ztížilo. Potom, jinými slovy, všechny ty věci, které udělaly, aby zkoušely Dafa, se staly představením, ve kterém byly pozice jejich xinxingu naplno ukázány a pozorovány. Současně se přihodilo, že žáci měli nedobré elementy, které se nashromáždily během dlouhého průběhu jejich existence, jakož i karmu vytvořenou v říších nízké úrovně. Všechno toto je nutné odstranit, a vedlo to i k tvrdým zkouškám žáků v této záležitosti. Zužitkovaly lži vytvořené proti mně zákeřnými lidmi, aby zkoušely rozhodnost žáků v Dafa. Taková je situace.

Jak jsem se právě zmínil, nic z toho nemohu přijmout. Takže je potřebuji odstranit, včetně tohoto zlého dramatu. Původně chtěly s námi zacházet tak, jak se zacházelo s náboženstvími v minulosti. Jejich pokřivené názory je přinutily myslet si, že pronásledování bohů v dějinách bylo oprávněné. Události jako přibití Ježíše na kříž se staly precedentem k zacházení s bytostmi vysoké úrovně, které sestoupily, aby spasily lidi. Jak by toto mohlo být přijatelné? Samo je to zdegenerované! Bůh sestoupí, aby spasil lidi, avšak lidé ho přibijí na kříž – jakého obrovského zločinu se lidé dopustili! Ještě dodnes za to platí. Avšak nebylo to vykonáno lidmi samotnými. Bylo to způsobeno degenerací bytostí na vysokých úrovních. Neodváží si přiznat, že vykonaly cokoliv nesprávně ve všech těchto záležitostech. Je to proto, že se všechno stává pokřiveným – tak pokřiveným, že se odchýlily od Fa a postupně se staly takovými, jaké jsou. Žádné bytosti na jakékoliv úrovni se jich neodvážily ani dotknout. Všechno je určeno propojenými prvky, které se staly mimořádně složitými. Všechny tyto nečisté věci musí být odstraněny – úplně odstraněny!

I když se toto zlé drama projevuje v běžné lidské společnosti a vypadá to tak, že kruté lidské bytosti vytvořily toto těžké soužení pro mé učedníky Dafa, ve skutečnosti to bylo způsobeno účastí pokřivených bytostí z rozličných úrovní – mluvím o těch zdegenerovaných bytostech. Bytosti, které se nezúčastnily, tvoří většinu. Ale ani ty už více nejsou čisté, a všechny jsou během nápravy Fa přemísťovány. Je tu další velmi vážný problém. Řekl jsem jim už tehdy, když jsem začal toto dílo, že žádné bytosti by nemohly spasit dnešní lidi, že žádný Fa by nemohl spasit dnešní bytosti a že nikdo by nemohl změnit dnešní lidi. Co jsem tím myslel? Řeknu vám to. Dnešní lidé nedokáží vnímat své vlastní pokřivené myšlení, protože samotná podstata lidí se změnila. Bez ohledu na to, jaká kultivační cesta je osvojená, můžete změnit pouze to, čeho si dokáží být vědomi, avšak ne pokřivení jejich samotné podstaty.Takže po tomto více než roce, bez ohledu na to, jaké metody použily, a jakkoliv byly kruté, nebyly schopny změnit základní problémy žáků a nakonec nedosáhly svého záměru. Aby žáky přinutily splnit standardy – splnit jejich standardy – použily ty zlé bytosti, aby surově bily žáky. Když vyčerpaly nejkrutější prostředky a stále nemohly dosáhnout svého cíle, staly se rozčilenými a podrážděnými a šly proti našim žákům ještě krutěji. Nakonec, i když nemohly dosáhnout svého cíle, řekly, že se pokusily udělat, co mohly. Jak ďábelské! Avšak vrstvy a vrstvy bytostí v obrovském vesmíru necítí zvrácenost všech těchto probíhajících zel. Je to proto, že všechny bytosti se staly více a více pokřivenými.

To, že nedosáhly svého cíle neznamená, že to naši žáci už nemohou dokázat. Všechno je možné předělat tak, aby to splňovalo standard během nápravy Fa. Řekl jsem jim hned na začátku, aby to nedělaly. Lidi a jakoukoliv bytost, ať je jakkoliv vysoko, pokud je bytostí ve vesmíru, já ji dokáži napravit během nápravy Fa, od její základní povahy, od původu její existence a od všech prvků, které vytvářejí její bytost, odstraněním nečistého a nastolením správného. Řekl jsem jim, aby to nedělaly. Ony neposlechly, i když jsem je vyučoval Fa, protože neuvěřily celé pravdě. Protože to vykonaly, je to jejich hřích. Dokonce i nyní ještě stále uvažují tímto způsobem: „Udělaly jsme všechno, co bylo v naší moci, abychom ti pomohly. Protože toto je tak nesmírný Fa, a zahrnuje to i bezpečnost budoucího vesmíru, je nepřijatelné, aby tví učedníci nesplnili standardy. Je nepřijatelné, aby takto nesmírný Fa nepřešel zkouškou takto obrovskou.“ Toto si ony myslí. Raději by všechno zničily, než aby nutné standardy neměly být splněny. Proto tato zkouška, které učedníci Dafa čelí, nebyla nikdy v dějinách viděna. Jak víte, kdy v historii existovala tato zařízení moderních masových komunikačních prostředků? Jsou všude. Existovaly někdy tyto moderní dopravní prostředky? Ony zmenšily prostor světa na něco dost malého. Takže toto je bezprecedentní, nejtěžší pronásledování v historii. Avšak tváří v tvář zlu je všechno, co bylo vykonáno žáky, to nejlepší pro nápravu Fa a pro Mistra, protože vy jste skutečně projevili odpor vůči tomuto zlému dramatu. Kromě toho dělají všechny ty věci výlučně použitím nejvíce zdegenerovaných bytostí ve vesmíru. Všechny bytosti ve vesmíru samy sebe přemísťují. Lidé nejsou hodni zkoušet tento Fa, a ani Bohové ne. Kdokoliv se ho dotkne, páchá zločin. I ony toto všechno viděly.

Je tedy pravda, že pokud žádné z těchto jejich uspořádání není přijatelné, ti žáci, kteří se nečinili dobře, by také měli být na své cestě k Dovršení? Ne, není to tak. Kdyby se toto nebylo stalo, byl bych mohl dobře vyřešit problémy všech bytostí a všem jim umožnit splnit standard pro Dovršení. Avšak toto zlem vypracované soužení se uskutečnilo. Většina žáků vykročila vpřed různými způsoby, aby potvrdila Dafa, objasnila pravdu a nabídla spásu lidem ve světě. Někteří z nich byli zatčeni, biti, nebo zahynuli v důsledku pronásledování; útočí dokonce i na Mistra zákeřnými lžemi. Tváří v tvář životu a smrti měli žáci odvahu vykročit vpřed – vykročili vpřed, přičemž ztráceli všechno, co se ztratit dalo – a udělat všechno, co je výjimečné, co by učedník Dafa měl udělat. Na druhé straně ti, co nevykročili vpřed, schovali se a ve svém porozumění se přidali ke zlým bytostem – jak by ještě stále mohli být učedníky Dafa? Jsou ti, kteří se názory přidali ke zlu, které pronásleduje Dafa, a kteří dělají zlé věci ještě stále učedníky Dafa? Mají mocnou ctnost nevyhnutnou pro Dovršení jako ji mají jiní? Navíc Bohové nejsou jako lidé. Například někteří žáci byli zatčeni a uvězněni. Když nemohli vydržet těžké mučení, napsali prohlášení kajícnosti. Avšak ve své mysli uvažovali: „To je na to, abych je oklamal. Budu i nadále praktikovat poté, co se dostanu ven. Budu i nadále chodit ven, abych potvrzoval Fa, a budu i nadále chodit na Tiananmen.“ Avšak toto je nepřijatelné. Je to proto, že takovýto názor je něco vyvinutého v lidském světě poté, co se lidé stali zkaženými. Ale Bohové nejsou takoví. Oni nemají takovéto myšlenky. Poté, co se rozhodli pro určitou cestu, budou se jí určitě držet až do konce.

Mnohé věci se těžko vysvětlují v lidském jazyce. Právě tak je to  i to, na co se mě mnoho žáků ptá: „Učiteli, proč se to neukončí dřív?“ Mnozí lidé přemýšlejí uprostřed utrpení tímto způsobem: „Dosáhněme Dovršení dřív; ukončeme to dřív.“ Ve skutečnosti jsou to všechno připoutanosti. Jak jsem právě řekl, byli schopni dosáhnout svého cíle zkoušení žáků tímto způsobem, protože žáci se potřebují zlepšit a odstranit poslední část své karmy. Jak by mohlo být dovoleno, aby v průběhu postupování bytosti k povrchu a postupným stáváním se bohem, nepřinesla své vlastní oběti, nepokračovala ve zlepšování se a neustanovila si svoji vlastní mocnou ctnost? Na druhé straně v tom všem využívám předvádění xinxingu těch bytostí, abych umožnil žákům ve stejné době ustanovit si svoji vlastní mocnou ctnost. Ve skutečnosti bez ohledu na to.… bez ohledu na to kolik utrpení bytost snáší v běžné lidské společnosti, dovolte mi říci vám, že to není úměrné k jejímu Stavu Ovoce po dosažení Dovršení. Je to skutečně neúměrné! Přemýšlejte o tom, všichni: V minulosti člověk musel projít přes celoživotní kultivaci, nebo dokonce přes několik životů, avšak dnes umožníme lidem dosáhnout Dovršení v několika krátkých letech. Průběh snášení utrpení je pouze krátkým okamžikem, a kromě toho byl čas zrychlený. V budoucnosti, když se podíváte zpět – tedy pokud můžete dosáhnout Dovršení – zjistíte, že to nebylo nic a že to bylo pouze jako sen.

Avšak všechno, co naši žáci během tohoto procesu udělali, je skutečně pozoruhodné. Co je na vás nejvýjimečnější je to, že jste schopni držet krok s nápravou Fa. Jak jsem řekl před chvílí, toto zlé drama v běžné lidské společnosti je vykonáváno nejvíce zdegenerovanými bytostmi ve vesmíru, bytostmi, které byly umístněny do běžné lidské společnosti. Bylo jim dovoleno zavrtat se do Tří Říší, aby byly použity. Tyto bytosti vysoké úrovně by osobně nedělaly ty zlé věci, které dělají běžní lidé. Používají zlé bytosti a zlé lidi dole pod nimi, aby dělali tyto věci. Takže všechno toto je mimořádně ďábelské.

Někteří z našich žáků mimo Čínu uvažují: „Tím že jsme v zahraničí, netrpíme až tak mnoho jako žáci v Číně. Znamená to, že my nebudeme až tak dobří jako žáci v Číně, když dosáhneme Dovršení?“ Není to tak. Je to proto, že žáci v Číně i mimo Čínu jsou jedním tělem. Když se tato věc uskutečňuje, musí být někteří lidé, kteří dělají toto a někteří, kteří dělají tamto. Protože je to zkouška namířená na Fa, kdekoliv jste nebo cokoliv děláte, zlepšujete se uprostřed věcí, které byste měli dělat. Existují důvody, proč každý dělá to, co dělá. Není tam rozdíl, pokud jde o sféru Dovršení a postup k Dovršení – kdekoliv máte dosáhnout Dovršení, určitě tam půjdete. Tu je příklad. Projevování se zla v Číně je velmi kruté, bez zahraničních žáků odhalujících pravdu a podporujících žáky v Číně – přemýšlejte o tom – nedělalo by zlo nedobré věci ještě bezohledněji a bez omezení? Není to pravda? A proto všechno, co naši žáci udělali při potvrzování Fa, účinně odhalilo zlo a omezilo zlo a současně podpořilo naše žáky v Číně. Všechno co bylo vykonáno – ať je to vaše chození na Tiananmen, vaše objasňování pravdy lidem v jiných prostředích nebo vaše šíření Fa a odhalování pravdy o zle mimo Čínu – všechno je to výjimečné, protože jste jedno tělo. Samozřejmě, někteří žáci jeli do Číny a na Tiananmen: Jste pozoruhodní a Mistr vám říká, že jste pozoruhodní. Avšak mluvíc z jiného hlediska, Mistr by vám rád řekl, že zahraniční žáci by se neměli pokoušet jet do Číny, protože jste potřební při odhalování zla. Mnozí lidé se mě vyptávali a psali to i na své lístky s otázkami pro mne: „Učiteli, proč získáváme Fa v USA? Proč získáváme Fa mimo Čínu?“ Nyní je vám to jasné, ano? Kdybyste tu nebyli dělali tyto věci, nebyly by tyto věci během období nápravy Fa neúplné? Měli byste se právě tak dobře vypořádat s tím, co máte dělat zde. Proto jste získali Fa mimo Čínu. Kdybyste se všichni vrátili zpět do Číny, kdo by dělal věci, aby napravil Fa, aby odhalil zlo a aby zmenšil pronásledování žáků v Číně? Naši žáci jsou pozoruhodní – skutečně pozoruhodní! Pokusili jste se co nejlépe udělat to, co jste měli udělat. Zda jste v Číně nebo mimo Čínu, to, jak se činíte je stejné; je tentýž rozdíl v tom, zda vykročíte vpřed, nebo nejste schopni vykročit vpřed, a kolik úsilí dáte do této věci nápravy Fa. Pouze prostředí jsou odlišná. Co se týká některých našich žáků, kteří nesmírně trpěli nebo dokonce ztratili své životy, řeknu vám o těchto věcech později. Když se pravda odhalí, uvědomíte si: „Ach, takže takhle to bylo.“ Jak jsem právě řekl – všechno je připraveno.

Činili jste se velmi dobře při objasňovaní pravdy lidem ve světě. Současně vám mohu říci, že je to i výjimečné a shovívavé. Vypadá to tak, že [pouze] dáváme letáček světské osobě, a jeví se to tak, že [pouze] říkáme světským lidem pravdu. Dovolte mi říci vám, že až se tato záležitost nápravy Fa skončí, lidstvo vstoupí do nové etapy a ti lidé a bytosti, kteří mají ve své mysli „Dafa vesmíru není dobrý“, budou odstraněni jako první. Je to proto, že jakkoliv nedobré jsou některé bytosti ve vesmíru, oni jsou ještě horší, protože to, proti čemu jsou, je Fa vesmíru. Takže když objasňujeme pravdu, odstraňujeme zlé myšlenky některých lidí vůči Dafa. Nezachránili jsme je přinejmenším, když přijde na tohle? Protože v průběhu vašeho objasňování faktů jsou lidé, kteří získají Fa, nejenže je tento jejich hřích odstraněný, ale současně jste je i zachránili. Neukazuje to, že jste udělali něco, co je více shovívavé, něco ještě lepšího? V mimořádně těžkých situacích, když se nejhorší bytosti chovají nejkrutěji, jsme my stále schopni být tak shovívaví – toto je vystupování nejvýjimečnějších bohů. Když snášíme nejhorší utrpení, stále ještě zachraňujeme druhé. (potlesk) Toto není zapojování se do politiky – tím méně podílení se na běžných lidských záležitostech – protože není pro nás nesprávné použít běžné lidské formy na odhalení zla. Nic co děláme, není kvůli osobnímu zájmu, tím méně pro nějakou organizaci světských lidí. Je to pro potvrzení Dafa. Odhalování zla je na to, abychom zastavili jeho pronásledování Dafa a našich žáků.

Ve skutečnosti by se kultivující v minulosti vůbec nestaral o to, co si ti světští lidé mysleli: „Zda si myslíš, že jsem dobrý, nebo zlý, je všechno myšlení světských lidí a kultivujícímu na tom nezáleží. Kdo se stará o to, jací jste vy světští lidé? To, co kultivuji, jsem já sám.“ Člověk odejde poté, co dosáhne Dovršení, a vůbec se nestará o to, co dělají světští lidé: „Když se lidé dopustili hříchů, musí za ně zaplatit; a nejsou-li už více dost dobří, ať je historie odstraní.“ Takto to bylo v minulosti. Shovívavost projevená našimi učedníky Dafa dnes nebyla nikdy předtím dosažena žádnou bytostí ve své kultivaci. Učedník Dafa – nejvýjimečnější shovívavá osoba – je nejpozoruhodnější a nejshovívavější v každém prostředí lidské společnosti a je prospěšný všem bytostem. Neměli byste být takoví, když objasňujete pravdu? Takovým způsobem to i děláte. To je shovívavost kultivujícího Dafa – ne nějaká běžná lidská činnost.

Další věcí je, že jste mě slyšeli zmiňovat se o mimozemských bytostech. Někteří reportéři, kteří nerozuměli nebo kteří dokonce přechovávali zlé záměry, z toho vytvořili příběhy. Já se nebudu starat o to, co by reportéři mohli říci – já jednoduše dělám to, co bych měl. Lidé v budoucnosti pochopí. Mohu vám to tu říci, protože jste učedníci Dafa. Faktem je, že ty mimozemské bytosti jsou skutečně oprávněnými obyvateli této země. Bytosti na této pozici Země, bez ohledu na časové období, byly všechny jako oni. Mohli jste slyšet, že v Bibli Jehovah řekl, že stvořil člověka podle obrazu svého; lidé žluté rasy také slyšeli, že Nü Wa stvořila člověka podle svého obrazu. Proč to udělali tímto způsobem? Toto se v historii nikdy předtím nevyskytlo. Proč stvořili lidi podle obrazu bohů? Mohu vám říci, že kdyby v minulosti byli lidé stvořeni podle obrazu bohů, byla by to největší urážka bohů – největší rouhání se bohům. Proč byli tedy lidé v tomto období stvořeni podle obrazu bohů? Bylo to proto, že Dafa měl být šířen široko daleko v tomto konkrétním období historie, a bytosti této doby musely být hodny poslouchat tento Dafa. Bylo absolutně zakázáno, aby tlupa zvířat poslouchala Fa. A proto Bohové stvořili dnešní lidi do podoby jejich vlastního obrazu. (potlesk) Avšak když byli lidé na počátku stvořeni, nebyli jste to vy, ani to nebylo dnešní lidstvo. Nyní je už pouze tato lidská kůže taková jako byla předtím. Lidé v té době byli právě pouze lidmi. Takže všichni ti lidé jsou v dimenzi vrstvy menších částic – to co lidé nazývají podsvětí. Jinými slovy, jsou v dimenzi, která je nižší než dimenze vrstvy největších částic. Co se týká této kůže, i když je to stále ještě na povrchu lidská kůže, její esence už ve skutečnosti není více lidská. Lidská kůže, o které mluví Bohové, není lidská kůže, o které mluví lidé, ale celistvost člověka složená z vrstvy největších částic, včetně vnitřních lidských orgánů.

Lidí minulosti na Zemi dále ubývalo, protože více a více těchto lidských kůží bylo obsazováno bytostmi vysokých úrovní. Je to proto, že bytosti vysokých úrovní viděly, že se tu šíří Dafa a že toto je pro bytosti příležitost být spaseny, což je největší záruka toho, že vstoupí do budoucnosti. Avšak tato věc byla také sestavena těmi starými bytostmi. Ony rozdělily ty bytosti, které přicházejí na tento svět na ty, které získají Fa a ty, které budou způsobovat soužení pro Dafa. Myslely si, že ty, co budou způsobovat soužení, také dosáhnou v budoucnosti Dovršení, protože kdyby nebyly vytvářely soužení, ti, co se kultivovali, by nebyli schopni dosáhnout Dovršení. Avšak toto uvažování zde nesplňuje moje požadavky. Mohlo by splňovat požadavky v jakémkoliv období vesmíru, když jakákoliv daná bytost přichází spasit lidi, ale ne během období nápravy Fa. (potlesk) Proč to nebude fungovat? Přemýšlejte o tom všichni: Všechny bytosti v celém vesmíru jsou přemísťovány podle svého xinxingu. Takže, kde by měly být umístněny ty zlé bytosti, které pronásledují Dafa? Mohly by být umístěny stejně jako bytosti, které dosahují Dovršení? Mohly by být umístěny spolu s výjimečnými bohy? To je absolutně nemožné.

Ony tomu zpočátku nevěřily. Nyní to vidí jasně. Takže to navodilo otázku. Jakou otázku? Padesát procent lidstva by mělo získat Fa – to je několik miliard lidí. Avšak oni nemají takové štěstí, protože nejsou schopni být učedníky Dafa během období nápravy Fa. Jinými slovy, budou studovat a získají Fa v následující epoše lidstva. Avšak v té epoše nebude lehké získat Fa – každý bude mít knihu, avšak člověk nebude schopný získat Fa, když od něho bude jeho mysl i jen trochu vzdálená. Tak tomu bude v následující etapě. Protože mnohé bytosti uviděly skutečnou situaci této nápravy Fa, mnohé bytosti, jakož i mnozí lidé – protože lidé také mají stránku, která je vědomá – už nechtějí dále dělat nedobré věci a také chtějí získat Fa pozitivním způsobem. Okolo dvaceti až třiceti procent lidí je takovýchto. To jest, sedmdesát až osmdesát procent lidstva získá Fa – získá Fa pozitivním způsobem – a nevytvoří překážky pro Fa. Takto budoucí lidé získají Fa. Takže velmi mnoho lidí získá Fa. Samozřejmě, co se týká toho, co dělám nyní, jestli jsou tu noví žáci, kteří získávají Fa, velmi pravděpodobně se stanou kostrou, elitou, následující skupiny lidí, kteří získají Fa. Někteří žáci si také mohli všimnout, že někteří lidé jdou zpět domů praktikovat poté, co získají Fa a přestanou přicházet a zdánlivě o nich více neslyšíte. Snad byla semínka zasazena, možná jsou tam jiné příčiny – obojí je možné. Takže věci, které každý dělá, jsou výjimečné, pozoruhodné. Situace lidstva je velmi složitá – nemůžete se dívat pouze na povrch člověka. Všichni, co se chovají špatně v období nápravy Fa, dostanou to, co si zaslouží. To je jisté, protože všechny bytosti se přemísťují. Můžete si představit, kam budou umístěny bytosti, které škodí Dafa. Během dnešní nápravy Fa musí být požadavky na všechno absolutně přísné a absolutně čestné. V tomto je to odlišné od všeho, co bylo vykonáno v minulosti.

V některých specifických ohledech mysl některých žáků zpočátku velmi kolísala uprostřed toho, co se stalo od 25.dubna minulého roku po 20.červen. To bylo také normální, protože pouze, když máte běžné lidské myšlenky, se můžete kultivovat; pouze, když máte běžné lidské myšlenky, můžete váhat; a pouze, když máte běžné lidské myšlenky, můžete určit správnou cestu, kterou byste se měli vydat uprostřed váhání. To je kultivace. Proto v té době mnozí z nás uvažovali: „Je tento Fa, který studuji, správný a spravedlivý? Co za osobu je Li Hongzhi? Je pravda to, co bylo řečeno touto zlou silou, která lže, aby poškodila pověst druhých?“ Každý žák přemýšlel o těchto otázkách – všichni jste o nich přemýšleli více či méně. Tímto vám byla dána i příležitost na reflexi. Takže to nebylo nesprávné. Poté, co jste se uklidnili, vydali jste se cestou, kterou jste se měli dát. Není nutné, aby člověk vyjadřoval a říkal lidem slovy to, jak rozumí věcem – vaše činy už dokázali všechno. Tím, že jste schopni dostat se dnes do tohoto bodu v Dafa, vaše činy už dokázaly, kterou cestu chcete, tu kterou by se kultivující měl vydat. Všichni učedníci, kteří byli schopni projít, jsou výjimeční – všichni jsou pozoruhodní. (potlesk)

Během tohoto procesu se žáci střetli s početnými specifickými problémy a mnohými těžkostmi. Zpočátku nevěděli, jak se s nimi vypořádat. Později postupně přicházeli k pochopení a přes pokusy a omyly zjišťovali, co je třeba dělat. Já jsem neříkal nic, zejména během tohoto časového období, protože zkouška by se nepočítala, kdybych bych promluvil. Pokud by se zkouška nepočítala, následovaly by dva problémy. Staré síly by udělaly všechno, co je v jejich silách, aby způsobily škodu. Považovaly by to za pokřivený Fa a toto by způsobilo velké množství těžkostí pro toto moje dílo nápravy Fa a způsobilo by to obrovský chaos pro celý vesmír. To nemohlo být dovoleno. Další problém by byl, že když to mimořádně obrovské zlo zdrcujícím způsobem zatlačilo v té době …. Na obrázku zveřejněném na webstránce Minghui jsme viděli podobu Satana. To byl pouze projev karmy na Zemi. Protože každá částice karmy má vlastní osobitou karmickou podobu, mají společně také celkovou podobu, která je podobou karmy. Avšak v té době to zlo mnohokrát převýšilo tuto karmu. Bylo mimořádně děsivé pro bytosti na mnohých úrovních – Země nebyla jedinou věcí pokrytou zlem. Myslely si, že bez podstoupení takovéto obrovské zkoušky by nemohl být ustanoven takto nesmírný Fa. Avšak byly si vědomy i toho, že s takovým obrovským trápením zatlačeným dolů to lidé nebudou schopni vydržet a budou zničeni. Věděly i to, že bude pro učedníky Dafa těžké projít trápením jako je toto. Ale i tak si myslely, že bude v pořádku zničit je. Dokonce mě považovaly za kultivujícího. Věřily tomu, že osvícení se k Fa takto nesmírnému by vyžadovalo zkoušku takto obrovskou. Přemýšlejte o tom, všichni: Je o tom lehké mluvit, avšak, popravdě, bylo to velmi hrozné. Prostředí v té době bylo tak mimořádně kruté, že se to nedá popsat. Avšak naši žáci v Číně a v zahraničí to všichni v té době vnímali a viděli stupeň zla projevujícího se v tomto světě těmi zly. Při povrchním pohledu šlo jen o projev mezi lidmi. V podstatě ty síly zla manipulovaly lidmi. Od začátku jsem se snažil, jak jsem nejlépe uměl, abych je odstranil. Avšak byly nesmírně obrovské! Ať je odstraňujete jakkoliv rychle, určité množství času je potřebné. Zabralo mi to devět měsíců, abych je odstranil. Toto se nikdy předtím nestalo …. tak obrovské. V té době, protože toto zlo bylo příliš obrovské, by bylo pro žáky nemožné, aby to unesli; a dále, pokud by to nebyli vydrželi, jejich zkouška by se nepočítala. Nemůžete to jednoduše odstranit, takže to musíte snést. Avšak věděl jsem, že kdyby to žáci měli snášet, bylo by pro ně těžké tím projít. Takže jsem mohl pouze nechat žáky snášet zlo hrané lidmi, zatímco já jsem snášel skutečné věci. (potlesk) To neuvádím proto, abych vám říkal, jak pozoruhodný je Mistr; to jsem tím nemyslel. Říkám vám, co se dělo. Situace se změnila poté, co ty věci byly odstraněny. Situace se postupně měnila od března tohoto roku. Bez manipulace těch zlých činitelů, zlí lidé ztratili to, co posilovalo jejich mysl. Nyní si myslí, že Dafa prošel zkouškou. Tyto záležitosti jsou také v procesu dokončování; pouze je tu stále ještě skupina lidí, kteří nevykročili vpřed.

Samozřejmě, že moje mlčení mělo další příčiny. Jednou bylo to, že i já jsem chtěl vidět, jak se moji učedníci – ti výjimeční Bohové, kteří dosáhnou Dovršení v budoucnosti – budou chovat uprostřed tohoto katastrofického trápení. Byly tam zajisté i další důvody. Avšak každý krok, který jste učinili uprostřed trápení, jste vykonali sami. Já jsem neřekl ani slovo. Celkově jste byli schopni vydat se skutečně spravedlivou cestou. I když myšlenky ne každého byly stoprocentně správné, projev všeho toho, co jste nakonec vykonali, je výjimečný, protože Mistr nebyl tehdy při tom. Ty bytosti, které nám způsobily toto trápení – ty staré bytosti – jsou v obdivu, beze slov, když přijde na toto. Zda je to tím, co mělo být vykonáno nebo co mělo být vydrženo, prošli jste tím vznešeně spravedlivě a pozoruhodně.

Samozřejmě, i když se situace stále zlepšuje, zlo ještě musí být s konečnou platností odstraněno a stále se ještě odehrává. Nemůžete snížit svoji obranu. Stále musíte pokračovat, abyste prohloubili své úsilí a dobře se činili v tom, co máte dělat, a skutečně dobře uskutečnili každý váš krok na cestě k Dovršení. Nepovažujte to pouze za jednoduchou malou zkoušku. Ve skutečnosti je to neporovnatelně výjimečné, protože potvrzujete Fa a protože to děláte během nejtěžší doby. Určité věci se zdají být stejné jako ty, co vykonávají světští lidé. Avšak oni dělají ty věci kvůli osobnímu zájmu a kvůli běžným lidským cílům, zatímco vy je děláte pro Dafa – základ je odlišný. Vy jste kultivující a v budoucnosti uvidíte výjimečnost těchto věcí. Je v nich posvátnost, o které víte nyní, a je v nich posvátnost, o které nevíte. Ze způsobu, jakým se projevují mezi běžnými lidmi nemůžete cítit, jak výjimečné jsou, protože vás nemohu nechat cítit se povýšenecky nebo samolibě. Jako váš Mistr vás mohu pouze pobízet k většímu úsilí, abyste udělali dobře každý krok. Během tohoto jednoho roku, při vašem objasňování pravdy, v průběhu vaší kultivace a v průběhu vašeho ochraňování Fa, se vyskytly všechny druhy trápení a střetli jste se se všemi druhy těžkostí. Spoléhajíc se na své vlastní myšlení a rozhodnutí, jste to dokázali. Co udělal Mistr, nevyšlo vniveč. Všechno, co Mistr pro vás udělal, stálo za to! (Dlouhý potlesk) Jste skutečně pozoruhodní! (potlesk)

Co se týká specifických otázek, myslím, že když se objeví příležitost, vyhradím si nějaký čas, abych vám o nich řekl. Nezúčastním se každé konference Fa. Pokaždé, když vystoupím, to má svůj důvod a není to kvůli tomu, abych vám náhodně něco řekl – zejména za současných okolností. Takže v budoucnosti si najdu nějaký čas, abych k vám podrobně promluvil. Dnes nebudu mluvit příliš mnoho. Doufám, že každý bude dělat ještě lepší práci v této věci nápravy Fa a při odhalování zla. Toto je také součástí vaší kultivace.

To je všechno, co řeknu. Děkuji vám. (potlesk)