Zaduste zlo

Pracovně-převýchovný tábor Masanjia je temný brloh zlých sil. Většina disciplinárních dozorců jsou převtělení nižší duchové z pekla. Co se týká lidí, kteří byli „napraveni“, bylo to naplánované dopředu, že budou činěním tohoto poškozovat Zákon. Ať se chovali jakkoliv dobře, když byli zatčeni nebo biti, to všechno vytyčilo etapu jejich dnešního vyskočení, aby poškozovali Zákon a pletli žáky. Doufám, že žáci jim nenaslouchají a nevěří jejich ničemným lžím. Došlo k tomu proto, že jim cílevědomě dovoluji se odhalit, abych vám všem umožnil je jasně poznat a aby byly tyto skryté zhoubné nádory odstraněny od učedníků. Všichni žáci, kteří dnes objasňují pravdu, aby potvrdili Velký Zákon, se činili skutečně dobře. Tohle zcela potvrzuji. To, co dělají, je absolutně správné – není o tom pochyb. Doufám, že každý setrvá s jasnou myslí.

Li Hongzhi
22. října 2000 v San Francisku