Komentář I.

Toto pochopení je velmi dobré. Co se týká projevu karmy myšlenek, škodu, kterou způsobily zlé síly nám a našemu objasňování pravdy lidem, aktivně odstraňujeme démony namísto toho, abychom nad tím přivírali oči, anebo to pasivně snášeli; avšak myšlenky a činy musejí být shovívavé.


Li Hongzhi
5. října 2000

Poznámka: Toto je komentář k článku „Odstranit démonickou povahu“, který napsal učedník Velkého Zákona a byl uveřejněný 30. září 2000 na webstránce ClearWisdom.net.