Odstraňte svá poslední připoutání

Velký Zákon a žáci Velkého Zákona zažili nejhorší, nejkrutější, ničivou zkoušku – něco v dějinách nebývalého. Velký Zákon a jeho studenti, kteří skutečně vystupovali jako největší praktikující spravedlivé kultivační cesty, přes ni prošli. V lidském světě všichni jedinci, organizace a skupiny dělají věci v lidské společnosti, aby v tomto světě něčeho dosáhli. Avšak učedníci Velkého Zákona odstraňují všechna běžná lidská připoutání – včetně připoutání ke svým lidským životům – aby dosáhli sféry vyšších bytostí. Proto jsme byli schopni projít přes nejhorší, nejkrutější a nejodpornější pronásledování v lidských dějinách. Toto je to, co ti podlí, odporní lidé nemohli očekávat.

Protože vy jste kvalifikovaní, skuteční kultivující, kteří splnili standard, nemůžete být tlačeni pomocí peněz nebo materiálních zájmů – to jsou věci, kterých se kultivující tak či tak potřebuje pustit. Navíc kultivující se mohou dokonce přestat držet života a smrti: Jak by se mohli bát hrozby smrti? I když několik odporných lidí stále ještě koná zlo, ty nejpodlejší bytosti, které jsou na vysokých úrovních kosmického celku, už byly odstraněny v procese nápravy vesmíru Zákonem. Podlí jedinci, kteří jsou na nejpovrchnější úrovni, úrovni lidstva, budou muset brzy zaplatit za všechny své hříchy, protože oni sami jsou úplně odstraňováni během napravování Zákona lidského světa.

V Číně v dnešních dnech si někteří speciální agenti, kteří tvrdí, že jsou praktikujícími, za účelem působení škody našli svoji cestu do pracovních táborů a do jiných míst, v kterých jsou zadržováni praktikující. Podvádějí praktikující tvrzením, že oni [speciální agenti] použitím jiných prostředků už dosáhli Dovršení. Říkají praktikujícím, že praktikující už dosáhli Dovršení a už více nepotřebují praktikovat, že praktikující by se měli přizpůsobit světským lidem tak mnoho, jak je to možné, že praktikující by měli odložit své knihy a tak dále. S těmito lžemi podvedli některé praktikující, kteří uprostřed utrpení nechtějí zůstat v lidském světě a chtějí dosáhnout Dovršení co nejdříve. V Zákonu jsem vám řekl, abyste, zatímco se kultivujete, se přizpůsobili světským lidem tak mnoho, jak je to možné. Nikdy jsem neřekl, abyste se přizpůsobili světským lidem tak mnoho, jak je to možné. [samo o sobě]. Jestli nejste odlišný od světské osoby, jste ještě stále kultivujícím? Učedníci Velkého Zákona – budoucí buddhové, taové a bohové – jak můžete nechat ty podlé, směšné šašky, aby využívali jakákoliv slabá místa?

Ve skutečnosti je to chvíle zanechat vaše poslední připoutání. Jako kultivující už víte, že byste se měli, a ve vašich činech se i vzdáváte všech světských připoutání (včetně připoutání k lidskému tělu) a prošli jste procesem odpoutání se od života a smrti. Je tedy být připoutaný k dosažení Dovršení připoutání? Není to rovněž připoutání vycházející z lidské touhy? Byl by buddha připoutaný k dosažení Dovršení? Ve skutečnosti ti kultivující, kteří se skutečně přibližují k Dovršení, takové připoutání nemají. Při vyučování Zákona jsem mluvil o principu, ve kterém žák, který si dělá domácí úlohu dobře, bude přirozeně přijatý na střední školu, zatímco žák, který je připoutaný k přijetí na střední školu, avšak nedělá si svoji domácí úlohu dobře, přijatý nebude. Není pro kultivujícího nesprávné přát si dosáhnout Dovršení, avšak vaše mysl by měla být v Zákonu. Vytrvalou kultivační praxí mimovolně splníte standard pro Dovršení. Zvlášť ti žáci, kteří nejsou schopni vydržet utrpení, mají pravděpodobně myšlenky na opuštění lidského světa a dosažení Dovršení zanedlouho. Toto umožní zlu využít jejich slabosti. Už jste prošli přes nejtěžší období. Když přijde na vaše poslední připoutání, musíte se ho určitě zbavit. Vím o všem utrpení mých učedníků. Je pravda, že já si vás cením více, než si vy ceníte sebe samých! Všechno zlo ve vesmíru je odstraňováno nebývalou rychlostí.

Během posledního roku vlastní karma praktikujících, nedostatečné pochopení Zákona, neschopnost odstranit připoutání uprostřed utrpení, neschopnost řešit věci použitím spravedlivých myšlenek uprostřed bolestivých zkoušek a tak dále, jsou hlavními příčinami toho, že zlo vystupňovalo pronásledování, a jsou právě hlavními zámikami, které zlo použilo, aby útočilo na Zákon. Přesto, jak mnoho se kultivující vloží do kultivační praxe, tak mnoho získá, když dosáhne Dovršení. Pamatujete si ještě na to, když jsem jednou učil Zákon a jeden žák se zeptal, zda by se praktikující mohl kultivovat na Stav Dosažení vyšší, než kde původně vznikl jeho život? Jestli kultivující může opustit myšlenku na život a smrt za jakýchkoliv okolností, zlo se ho bude určitě obávat. Jestli je to schopný udělat každý praktikující, zlo samo od sebe už nebude více existovat. Všichni z vás si už jsou vědomi principu vzájemného tvoření a vzájemného potlačování. Jestli se neobáváte, činitel, který by vás nutil obávat se, se stane neexistujícím. Toto nemá být sebevnuceno, ale dosaženo rozvážným a skutečným opuštěním toho. Kdykoliv vidím, že trpíte těžkostmi, Mistr se cítí ještě více rozrušený, než vy; kdykoliv neuděláte krok dobře, skutečně to bolí moje srdce. Všechno, co zlo udělalo, ve skutečnosti mířilo na připoutání a strachy, které jste neopustili. Jste budoucí osvícené bytosti, které se stávají buddhy, tao a bohy, a nestaráte se o ztráty a zisky tohoto světa. Takže byste měli být schopni opustit všechno. Jestli byste nebyli právě nyní připoutáni k dosažení Dovršení, zlo by nebylo schopné využít toto poslední slabé místo.

Když se vás ti odporní lidé tvářící se jako žáci pokoušejí ovlivnit, obvykle vám řeknou, že oni sami jsou žáky, že dosáhli Dovršení, a jiné lži. Je pozoruhodné, že jste schopni zanechat život a smrt, ale neměli byste si vyvinout připoutání k dosažení Dovršení. To by bylo opomenutí! To je taktéž slabé místo, které zlo může využít. Když říkají, že už dosáhli Dovršení, požádejte je, ať vzlétnou k obloze, aby to ukázali každému, nebo je požádejte, ať zarecitují odstavec ze Zhuan Falun jako zkoušku. Poté, když dosáhne Dovršení, bude člověk buddhou, taem nebo bohem s bezhraniční září a převezme velkolepou podobu boha, majíc všechny božské síly Buddhova Zákona – člověk už nebude mít více lidskou podobu. Jak mohou ti bezvýznamní šaškové, kteří chodí do pracovních táborů a chovají se tajemně, podvést učedníky Velkého Zákona? I když získali několik tuctů podvodníků – spodinu lidskosti – aby na sebe vzali tento hanebný čin, jednoduše tím, že budete mít své srdce neovlivněno, budete schopni vyřešit všechny situace.

V současnosti zlo v kosmickém celku už bylo úplně odstraněno a Zákon ukončil napravování Třech říší. Pouze nejpovrchnější úroveň skořápky hmoty je stále pokažená. Toto se děje prudkou rychlostí a přibližuje se to k odporným lidem v lidském světě a k těm krutým vrahům, kteří ubili k smrti nebo zranili učedníky Velkého Zákona (budoucí buddhy, tao a bohy).

Odstraňte svá poslední připoutání. Všechno, čeho jste dosáhli kultivační praxí, už ustanovilo váš nekonečně nádherný a posvátný budoucí Stav Dosažení. Udělejte každý krok dobře a nepošpiňte to, čeho jste už dosáhli. Nechejte vaši část, která byla úplně zkultivovaná, zářit ještě čistějším jasem.


Li Hongzhi
12. srpna 2000