Zastrašte rušivé zasahování

Učedníci: Velký Zákon, který jsem vám vyučoval, je jediná věc, která může zaručit vaše dosažení Dovršení praktikováním kultivace a zlepšováním se. Jestli někdo, neschopný prolomit připoutání světských lidí, přivede na sebe zlé bytosti, které převezmou můj obraz, a na základě jeho připoutání mu řeknou, co má dělat, aby uškodil Zákonu, takový člověk je ve velkém nebezpečí. Jestli se neprobudí, stane se zloduchem, který poškozuje Zákon.

Moje Těla Zákona jsou ztělesněním moudrosti mé mysli a mé energie a jejich myšlení je úplně stejné jako moje. Neřekl jsem ani slovo, když se Velký Zákon a jeho žáci střetli s pronásledující, zlem způsobenou zkouškou. Je to přesně totéž, jako když děláte přijímací zkoušky na univerzitu: v době zkoušky - může vám učitel znovu říkat, jak odpovídat na otázky? Potom, když jsem nemluvil uprostřed této zkoušky, proč bych použil formu mých Těl Zákona, abych vám přímo řekl, co máte dělat?

Nedávno odporná osoba v Hongkongu, která ztratila své smysly, vážně zasahovala do Velkého Zákona vykládáním nesmyslných věcí – kvůli démonickému zasahování z její vlastní mysli – o tom, jak jí moje Tělo Zákona řeklo, co má dělat. Dokonce způsobila škodu použitím telefonátu, který jsem s ní uskutečnil, a neustále dělala nedobré věci. Bez ohledu na to, jaké nesmyslné věci řekla ve jménu údajného Těla Zákona, já nemám takové žáky. Jestli jsou lidé, kteří jsou připraveni ji následovat, aby podkopávali Zákon, mohou jít s ní – co chci já, jsou učedníci, kteří praktikují kultivaci čestným a vznešeným způsobem, majestátní božské bytosti, které jsou neochvějné a pevné jako diamant.

Učedníci: Musíte mít jasnou mysl během této nynější slavnostní chvíle. Byl jsem to já, kdo vás učil Zákon. Moje Těla Zákona jsou pouze obrazy mých myšlenek, zatímco já jsem hlavní bytost. Mohou lidé, kteří dokonce neuznávají mne, být stále ještě učedníky Velkého Zákona? Navíc jsou žáci, kteří by si neměli vypěstovat samolibost pouze proto, že si myslí, že vykonali věci pro nápravu Zákona. V současnosti všichni ti, kteří jsou iracionální a mluví nesmyslně, se ukazují jako nebezpeční – to je pro ně osudné. Co více, nikdo by neměl věnovat pozornost tomu, co ta záškodnice v Hongkongu podněcovala, nebo si ji vyslechnout. Není to tak, že Mistr není milosrdný: V několika letech [vaší] kultivační praxe jsem za vás nejen velmi mnoho vydržel, ale také, mezičasem, jsem vám neustále dával rady na vaše zlepšování se, dozíral jsem na vaši bezpečnost a vyrovnal jsem dluhy, které jste dlužili na různých úrovních, abyste mohli dosáhnout Dovršení – to nejsou věci, které může dělat kdokoliv, a nemohou být ani vykonány pro světské lidi. Je to jednoduše tak, že ti lidé jsou příliš iracionální a neumí si vážit Velkého Zákona a příležitosti praktikovat kultivaci.

Řekl jsem vám dopředu v mých přednáškách Zákona o všech problémech, které by se mohly vyskytnout během této kruté a ničivé zkoušky. Pro ty, kteří opravdově nepraktikovali kultivaci, je skutečně těžké je projít. Každému by nyní mělo být jasnější, proč jsem vás často žádal, abyste více četli knihu! Zákon může odhalit všechna připoutání, Zákon může vyhubit všechna zla, Zákon může odkrýt a rozehnat všechny lži a Zákon může posilnit spravedlivé myšlenky.

V současnosti jsou už ti iracionální, odporní lidé pod manipulací tajných agentů. Co se týká těch, které připoutání dohnala k následování těchto lidí, dokonce i když jsou schopni se probudit, bude pro ně velmi těžké mít jakoukoliv další příležitost praktikovat kultivaci. Velký Zákon je důležitý a kultivační praxe je vážná věc. Člověk – ať je to kdokoliv – musí sám zaplatit za všechny nedobré věci, které udělal ve světě. Nechci vidět spadnout jediného žáka, ale rozhodně ani nechci neschopné učedníky.


Li Hongzhi
5. července 2000