Zmínka o proroctvích

Učedníci: to, co se v současnosti odhaluje v Číně, bylo předem připraveno. Mnozí lidé v dějinách to prorokovali. Vybrali si nevyjádřit tuto věc přímo, jednak, aby se přizpůsobili klamnému způsobu, jakým existuje svět, a aby varovali jeho lidi. Proto světští lidé jsou schopni pochopit smysl proroctví pouze poté, když historie proběhla.

Například s ohledem na to, co se děje v Číně, Nostradamus, Francouz, vyhlásil následující ve své knize proroctví, Století, před stovkami let:

V roce 1999, sedmého měsíce,
Z oblohy přijde velký Král Hrůzy.
Aby znovu přivedl k životu velkého krále Angolmoisu,
Předtím a potom, když Mars panuje ve jménu přinášení lidem štěstí.
[X století, kvartet 72]

Co řekl o „roce 1999, sedmého měsíce, Z oblohy přijde… Hrůza, aby znovu přivedl k životu… krále…“, se vztahuje přesně na několik lidí se záludnými pohnutkami v Ústředním výboru Čínské komunistické strany, používající svoji moc na zahájení krutého, vyčerpávajícího pronásledování Velkého Zákona a učedníků Velkého Zákona. Zatýkali lidi, bili lidi, posílali lidi do pracovních táborů, odsuzovali lidi do vězení a zničili knihy [Falun Dafa]; použili armádu, policii, špióny a diplomatické prostředky; a použili všechny své rozhlasové stanice, televizní stanice a tisk, aby šířili lži a uskutečňovali pronásledování ničemným stylem. Jeho ohromující rozsah vypadá jako hrozící svrhnout nebesa, přičemž jejich krutost se rozšířila po celém světě. Staré síly to všechno sestavily s použitím zvrhlých postupů, aby ničivým způsobem „zkoušely“ Velký Zákon. Z hlediska božských bytostí je proces Mistrovy nápravy Zákona mezi lidmi jednoduše procesem obrody.

Co se týká věty „předtím a potom když Mars panuje…“ znamená, že [Karel] Marx vládne světu před a po roce 1999. Ve skutečnosti nejen komunistické společnosti v současnosti praktikují marxismus. Systém sociální péče a věci s tím související, které přijaly ekonomicky vyspělé země, jsou také komunistické praktiky v rámci kapitalismu. Jeví se jako svobodné společnosti, avšak vypadá to tak, že celý svět ve skutečnosti praktikuje komunismus. Lidé, kteří přišli z komunistických států do ekonomicky vyspělých zemí na Západě, sdílejí tentýž dojem: „Vypadá to tu jako komunismus kromě toho, že neprosazují násilnou revoluci.“

Pokud jde o poslední část, „ve jménu přinášení lidem štěstí,“ ta se vztahuje na komunistickou ideu osvobození celého lidstva, jakož i na udržování sociálního zabezpečení západních společností vysokými daněmi.

Protože tato věc je stále ještě v procese dokončování, dešifruji pouze těchto několik vět. Ve skutečnosti proroctví týkající se dneška kolovala v mnohých zemích. Několik výše uvedených poznámek je pouze kvůli zmínce.


Li Hongzhi
28. června 2000