Používání podle vlastní vůle

Nikdy jsem neměl rád gramatiku a slova standardizovaná moderní čínštinou, která nejdou pod povrch pravé podstaty věcí. Proto často nepoužívám standardizovanou gramatiku a slova, když vyučuji Zákon! Někteří lidé tomu nerozumějí. Ve skutečnosti významy slov, které byly pozměněné moderními lidmi, už mají v sobě přimíchané názory moderních lidí. Obzvlášť slova, která obsahují prvky ateizmu a politiky, není možné použít ve vyučovaní Zákona. Abych umožnil studentům rozumět, dělám, co mohu, abych použil gramatiku a slova moderní čínštiny.

Jak by mohl být Zákon vesmíru standardizovaný lidskou kulturou? Pokud mohu vysvětlit principy Zákona jasně, rozvazuji pouta lidské kultury, porušuji ta pravidla a omezení a používám jazyk podle vlastní vůle. Abych vyjádřil Velký Zákon jasně, používám je tak, jak chci. Například, někdy jsou moje věty velmi dlouhé a opakuji slovní spojení, abych zdůraznil a prohloubil smysl vět – dělám to tímto způsobem. Navíc je velmi těžké použít lidskou řeč na vyjádření z vysoké úrovně pocházejících hlubokých principů Zákona. Tak daleko jak slova jdou, je používám v podstatě podle vlastní vůle. Například, často píši „stupeň“ (cheng du) jako „stupeň dosažení“ (cheng [homonymum] du), protože cítím, že [druhý cheng] by měl být použitý na vyjádření rozsahu, ve kterém je něco dosažené. Rád píši „pravda“ (zhen xiang) jako „pravá podstata“ (zhen xiang [homonymum]), protože cítím, že toto slovo by mělo být použito na vyjádření pravé podstaty věcí; rád píši „absolutní“ (jue) jako „rezolutní“, protože cítím, že toto slovo má větší váhu; používám „nesmírný“ (hong) namísto „velký“ (hong [homonymum]), protože je to vhodnější pro popis Velkého Zákona vesmíru, a tak dále a tak dále. Také nerad standardizuji věty použitím jednoduchých teček. Když píši, často používám čárky přímo až do konce. Dbám pouze na vnitřní smysl Zákona, a když přijde na lidskou standardizaci, nemám pocit závazku. Lidská kultura je daná lidem bohy.

Avšak moderní čínština byla pozměněná pokřiveným myšlením moderních lidí, se svým veřejným odsouzením teizmu a se svými politickými pojmy. Zákon přinese lidstvu všechno nové a spravedlivé a nebude tvarovaný ničím, co je staré, pokřivené nebo překroucené. Absolvoval jsem střední školu a cílem toho, že jsem nešel na vysokou školu, bylo zabránit všem druhům pojmů, pouček, definicí, [vědeckých] zákonů, lidských teorií a různých standardizovaných věcí, aby se utvořily v mé mysli. Tyto lidské věci rozhodně nemohou být přimíchané do Zákona vesmíru, když je vyučovaný, protože to by způsobilo, že Zákon by byl ovlivněný lidskými názory.

Velký Zákon je zákon vesmíru a Velký Zákon vytvořil všechny žijící bytosti ve vesmíru. Velký Zákon ustanovil životní prostředí a normy pro živé bytosti na různých úrovních vesmíru a vytvořil různé formy moudrosti pro živé bytosti na různých úrovních, včetně kultury lidstva. Účelem šíření Velkého Zákona široko daleko je napravit zákony vesmíru a současně umožnit učedníkům Velkého Zákona v lidském světě dosáhnout Dovršení. Velký Zákon vytváří i nové lidstvo a také přinese lidstvu novou kulturu.


Li Hongzhi
28. června 2000