Tchajwanské Konferenci Dafa

Nejdříve bych chtěl pozdravit Tchajwanské žáky Dafa – zdravím všechny!

Také bych rád popřál vaší konferenci Dafa úspěch!

Doufám, že prostřednictvím této konference Dafa budete schopni zjistit, kde máte nedostatky, stanete se pilnějšími a  uděláte tuto konferenci Dafa posvátnou konferencí, během níž si porovnáte, jak jste studovali a kultivovali se, a ukážete spravedlivý Zákon lidem ve světě.

Li Hongzhi
25. června 2000