K Dovršení

Studium Zákona s připoutáním není skutečná kultivace. Avšak v průběhu kultivace může člověk přijít k postupnému uvědomění si svých vlastních základních připoutání, zbavit se jich, a tak splnit kritéria na to, aby byl kultivujícím. Co je tedy základní připoutání? Lidské bytosti nabývají hodně názorů, zatímco jsou ve světě, a následkem toho jsou těmito názory poháněny k tomu, po čem touží. Když však člověk vstoupí do tohoto světa, jsou to karmické plány, které určují průběh jeho života a to, co v něm bude získáno, nebo ztraceno. Jak by mohly jeho názory určovat každou etapu jeho života? A tak se ty takzvané „krásné sny a přání“ stávají snahami, které nikdy nemohou být uskutečněny, nehledě na bolestivá připoutání.

Velký Zákon má neohraničený vnitřní smysl a vytvořil všechno na každé úrovni vesmíru, včetně, samozřejmě, všeho v lidském světě. Takže s výjimkou tamtěch zkažených lidských bytostí, které byly použity zhoubnými, starými, zlomyslnými silami – které samotné jsou odstraňovány – na útok proti Zákonu, jsou lidé schopni vidět v Zákonu věci, které považují za dobré. Někteří skutečně vidí principy Velkého Zákona, zatímco mnoho jiných žáků našlo ve Velkém Zákonu se svými lidskými názory různé lidské touhy a přání. Poháněni těmito lidskými připoutáními, přišli praktikovat kultivaci ve Velkém Zákonu.

Někteří lidé si myslí, že Velký Zákon je v souladu s jejich vlastním chápáním vědy; někteří lidé si myslí, že souhlasí s jejich vlastními předpisy chování; někteří lidé si myslí, že mluví k jejich vlastní nespokojenosti s politikou; někteří lidé si myslí, že Velký Zákon může zachránit úpadek morálky lidstva; někteří lidé si myslí, že Velký Zákon může vyléčit jejich nemoci; někteří lidé si myslí, že Velký Zákon a Mistr jsou spravedliví, a tak dále a tak dále. Není špatné pro lidské bytosti v tomto světě dychtit s těmito připoutáními za krásnými sny a touhami. Avšak kultivující by rozhodně neměl být takový. Můžete začít svoji cestu Velkého Zákona s těmito myšlenkami, avšak v průběhu praktikování kultivace se musíte považovat za kultivujícího. Později, usilovným děláním pokroku, čtením knih a studováním Zákona, byste měli jasně rozpoznat, jaké byly vaše názory, když jste na začátku přišli k Velkému Zákonu. Po praktikování kultivace určitou dobu, ještě stále se držíte těchto názorů? Pokračujete na cestě kvůli těmto lidským připoutáním? Jestli ano, nemůžete se počítat mezi mé žáky. Znamená to, že vaše základní připoutání nebyla odstraněna a že nejste schopni pochopit Zákon zevnitř Zákona. Ti, kteří byli proseti během zlem přinesených zkoušek, se kterými se Velký Zákon setkal v Číně, jsou všechno lidé, kteří se nevzdali těchto připoutání. Ve stejné době přinesli Velkému Zákonu některé negativní následky.

I přes to a situaci, ve které velký počet učedníků, kteří jsou skutečnými praktikujícími, trpí kruté těžkosti, čas uzavření byl opakovaně posunutý, aby se počkalo na tyto lidi, aby mohli rozpoznat svá vlastní základní připoutání. Je to proto, že hodně z nich je předurčených a mají potenciál k dosažení Dovršení.

Víte, že jednou z největších výmluv, kterou staré zlé síly v současnosti používají na útok proti Velkém Zákonu, je ta, že vaše základní připoutání zůstávají skrytá? Takže, aby se určili tito lidé, trápení se stala ještě více surovějšími. Jestli jste připoutaní k tomu, že Velký Zákon souhlasí s lidskou vědou, manipulují zlomyslné lidské bytosti k rozšiřování lží, že Velký Zákon je pověra; jestli jste připoutaní k moci Velkého Zákona léčit nemoc, manipulují zlomyslné lidské bytosti k rozšiřování lží, že Velký Zákon zakazuje lidem brát léky a že to vedlo k 1400 úmrtím; dokonce jestli říkáte, že Velký Zákon není zapletený do politiky, nechají zlomyslné lidské bytosti rozšiřovat lži, že Velký Zákon a Li Hongzhi mají za sebou zahraniční politické síly a tak dále; jestli vy říkáte, že Velký Zákon nevybírá žádné poplatky, oni říkají, že Mistr nashromáždil majetek nečestnými prostředky. Na všechno, k čemu jste připoutaní, mají zlé elementy, které v tom směru vymýšlejí lži. Dokonce jestli se obáváte, že Velký Zákon je podkopávaný, falšují články údajně napsané Mistrem. Přemýšlejte o tom všichni: současná obrovská zkouška je na to, aby se vidělo, jak se Velkému Zákonu daří a jak se žáci chovají během Mistrovy nepřítomnosti. Jak by mohl Mistr promluvit? Jak bych vám mohl opět říci, co máte dělat? Navíc manipulují zlomyslnými lidskými bytostmi, aby přezkušovali Velký Zákon a jeho žáky v každé maličkosti, dávají jim vyčerpávající a důkladné zkoušky, které míří na všechny lidské záměry a připoutání. Kdybyste byli skutečně schopní odhodit tato základní lidská připoutání ve vaší kultivaci, tato poslední utrpení by nebyla tak krutá.

Ani teď se někteří lidé nedokáží soustředit na čtení knih. Zvláště ti z vás, kteří pracujete pro Velký Zákon, byste neměli použít žádnou výmluvu, abyste zakryli skutečnost, že nečtete knihy nebo nestudujete Zákon. I když pracujete pro mne, vašeho Mistra, stále ještě potřebujete studovat Zákon každý den s klidnou myslí a neustále se kultivovat. Když vaše mysl při čtení bloudí všude okolo, nespočitatelní buddhové, taové a bohové v knize vidí vaši výsměšnou a žalostnou mysl a mohou říci, že karma ve vašich myšlenkách vás ovládá, což je příšerné. Ale vy se držíte iluze a nedokázali jste se k tomu probudit. Někteří dobrovolníci pracují dlouhé časové období bez čtení a studování Zákona. Jak mohou dělat dobrou práci pro Dafa? Neúmyslně jste způsobili mnohé ztráty, které je velmi těžké nahradit. Posledními lekcemi byste měli dozrát. Jediný způsob, jak zabráníte starým, zlým silám využít díry ve vaší mysli, je dobře využít váš čas na studium Zákona.

Co se odhaluje v současnosti, bylo připravené v dávné minulosti. Ti žáci, kteří vykročili vpřed, aby potvrdili Zákon čelem k nátlaku, jsou stateční a obdivuhodní. Když jsem se ptal poslední skupiny bytostí vysoké úrovně, které budou odstraněny, proč vymýšlely lži o mě a Velkém Zákonu, odpověděly: „Není žádný jiný způsob. Cesta, kterou ses vydal, je tak spravedlivá. Jak jinak by mohl být Velký Zákon a tvoji učedníci zkoušeni?“ Ti, kteří rozvracejí Velký Zákon, jsou jen hrstkou zákeřných sil. Všechno, co dělají, je používání těch zlomyslných bytostí, o kterých si také myslí, že by měly být zničeny. Neměřitelní a nespočitatelní buddhové, taové, bohové ve vesmíru a živé bytosti v ještě větších kosmických celcích všichni sledují všechno na tomto maličkém smítku prachu ve vesmíru. Velký Zákon zdokonalil a zharmonizoval všechno ve vesmíru. Mocná ctnost je vznešená a věčná. Ti učedníci, kteří prošli obsáhlými a nejdrsnějšími zkouškami, položili skálopevný základ pro Velký Zákon v tomto světě, ukázali v lidském světě skutečný projev Velkého Zákona a v téže době si zdokonalili svoje vlastní nejvznešenější pozice. Zlomyslné a zlé bude brzy odstraněno, ti podlí v lidském světě dostanou náležitou odplatu a už nebude dovoleno, aby páchali hříchy. Učedníci čekají na dosažení Dovršení a já už nemohu déle čekat. Chování každého – dobré nebo nedobré – plně odráží výsledek, který získá. Vnímající bytosti, vaše budoucí pozice si vybíráte vy sami.


Li Hongzhi
16. července 2000