Znající srdce

S Učitelem při kormidle, Zákon zachraňuje všechny bytosti,
Jedna plachta je vytažena, sto miliónů plachet následuje.
Se zanechanými připoutáními, odlehčené lodě plují svižně,
S předpojatým lidským srdcem, křižování oceánu se ukáže být náročným.
Vítr a oblaka se náhle mění a nebesa se zdají, že rozpadnou se,
Hory se třesou, moře se bouří a divoké vlny se vzdouvají.
Těsně následujte Učitele, vytrvale kultivujíce Velký Zákon,
S připoutáními příliš silnými, jsou směry ztracené.
Někteří utíkají pro svoje životy, opouštějíce převrhnuté lodě a dotrhané plachty,
Když jsou bláto a písek úplně prosety, zlato zazáří.
Velké řeči se nepočítají, když přijde na život a smrt,
Činy odhalí, co je pravdivé.
Když přijde den Dovršení,
Velké odhalení pravdy zanechá svět v úžasu.


Li Hongzhi
12. října 1999

(publikováno 22. května 2000)